Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Jogszabályi változások a megváltozott munkaképességű fiatalok foglalkoztatásában

Hallássérült fiatal vagy és dolgozni szeretnél? Még nem vagy 23 éves vagy pont 23 éves vagy? Akkor ez a cikk most épp Neked szól. Fontos, hogy tudj erről a változásról, mert egy munkaadóhoz történő jelentkezéskor esetleg kérhetik, hogy igazold a megváltozott munkaképességed szakértői bizottság által, tanulmányaid alatt a számodra kiállított szakvéleménnyel.

Jó, ha tudod, hogy vannak olyan munkahelyek, akiknek rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük, akkor ha az általa foglalkoztatott munkavállalók között a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma nem éri el a létszám 5%-át. Ezt az 5%-ot nevezzük kötelező foglalkoztatási szintnek. Ezt azoknak a munkaadóknak kell figyelembe vennie, akik legalább 25 főt foglalkoztatnak.

2021. január 1-jével fontos változás történt és mostantól a megváltozott munkaképességű személyek létszámához kell számolni azokat a személyeket is – legutoljára a 23. életévük betöltésének naptári évében – akik a köznevelési intézményben:

  • sajátos nevelési igényű gyermeknek vagy
  • felsőoktatási intézményben – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint – fogyatékossággal élő hallgatónak minősültek.

A munkáltatónak ahhoz, hogy a kötelező foglalkoztatási szintbe beszámíthassa a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossággal élő fiatalokat, ismernie kell az egészségi állapotra vonatkozó szabályokat, másrészt a minősítés igazolására szolgáló dokumentumokat.

Azt hogy ki a sajátos nevelési igényű tanuló a köznevelésről és a szakképzésről szóló törvény tartalmazza. Az pedig, hogy ki a fogyatékossággal élő hallgató a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben van leírva.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulóFogyatékossággal élő hallgató (jelentkező)
Miben van meghatározva? A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. §. 5. pontja szerint.Miben van meghatározva? A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 6. pontja szerint.
• mozgásszervi,
• érzékszervi (látási, hallási),
• értelmi vagy beszédfogyatékos,
• több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
• autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
• mozgásszervi,
• érzékszervi
• vagy beszédfogyatékos,
• több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
• autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Az egészségi állapot igazolására szolgáló szakvélemények köre: a sajátos nevelési igény és a fogyatékosság megállapítására, valamint a kapcsolódó kedvezmények javasolására vonatkozó fórumrendszer 2020. szeptember 1-jén változott, azonban a kedvezmény érvényesítéséhez ezen időpontot megelőzően, korábban kiadott igazolások is felhasználhatók.

Mit fogadhat el a munkaadó?

Fontos, hogy a korábban sajátos nevelési igényű vagy fogyatékossággal élő hallgatói státusszal rendelkező fiatal munkavállaló – 23 éves koráig – csak akkor számítható be a kötelező foglalkoztatási szintbe, ha a munkáltató rendelkezik valamely a táblázatban megtalálható szakértői bizottság által, tanulmányai alatt a fiatal számára kiállított vélemény másolatával.

2020. szeptember 1. előtt2020. szeptember 1. után
  • a tankerületi központok által fenntartott megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálatok (szakértői bizottsági minőségükben eljárva),
• az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat, a rehabilitációs szakértői szerv, rehabilitációs hatóság (megyei/fővárosi kormányhivatal),
•szakorvos (szűk körű, speciális esetben) által kiadott igazolás sajátos nevelési igényről, fogyatékosságról.
 • a tankerületi központok által fenntartott megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálatok (szakértői bizottsági minőségükben eljárva),
• az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott igazolás sajátos nevelési igényről, fogyatékosságról.