Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Bővült a rehabilitációs kártyára jogosultak köre!

2017. január 1-től a komplex minősítésen B2 vagy C2 kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyek is kaphatnak rehabilitációs kártyát, ami segítheti a foglalkoztatásukat. Tehát jelenleg a rehabilitációs kártyát a következő kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyek igényelhetik: B1, B2, C1, C2.

A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban alkalmazásakor a rehabilitációs kártya (vagy azt helyettesítő nyomtatvány) birtokában érvényesíthető a szociális hozzájárulási adókedvezmény. A törvénymódosítás bővíti a rehabilitációs kártyára jogosultak körét. Erre tekintettel azokat is megilleti a rehabilitációs kártya,

  • akiknek a rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
  • egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.

Fontos! Rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló esetén a munkáltató a munkavállaló bruttó bére után – legfeljebb a minimálbér kétszereséig — mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.

A rehabilitációs kártyát a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél, vagyis a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell igényelni.

A rehabilitációs kártya kiadása benyújtott kérelem alapján induló eljárás keretében történik. A kérelemben a személyazonosító adatokon kívül az adóazonosító jelet és, ha van a kérelmezőnek munkahelye, akkor azt is közölni kell. A rehabilitációs kártya kiadása azonban már nem a rehabilitációs hatóság feladata. Amennyiben a rehabilitációs hatóság megállapítja a jogosultsági feltételek fennállását, akkor erről 1 napon belül értesíti az adóhatóságot. Az adóhatóság a rehabilitációs kártyát elkészíti és azt a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatását követő 15 napon belül adja ki a kérelmező személy munkáltatójának, vagy munkáltató hiányában a jogosult személynek.