Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Az akkreditált foglalkoztatás szabályai a veszélyhelyzet ideje alatt

Az akkreditált foglalkoztatásra vonatkozóan részletszabályokat a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XII.16.) Korm. rendelet tartalmazza. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt az április 6-án hatályba lépett 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet eltéréseket enged a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig.

Azok a munkavállalók, akik 2020. március 11-én, vagyis a veszélyhelyzet kihirdetésének napján megváltozott munkaképességű személynek minősültek, azok státusza a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig fennáll. Ez akkor is igaz, ha a veszélyhelyzet ideje alatt jár le a komplex minősítés és az újabb minősítésre nem kerül sor. Ez ugyanúgy érvényes a fogyatékossági támogatásra vonatkozóan is.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításai felsorolásszerűen a következők:

 • akik a veszélyhelyzet idején megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossági támogatásba részesülő személyek voltak továbbra is annak minősül a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
 • a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt nem lehet visszavonni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig abban az esetben, amikor a munkavállaló esetében az állásidő időtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen mértékű állásidő a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette, amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidő időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget
 • nem kell alkalmazni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 percet köteles biztosítani 
 • Az akkreditált munkaadók abban az esetben is igénybe vehetik a munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő támogatásokat, ha nem tudnak eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségüknek. Nem kell alkalmazni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig a bérköltség támogatására vonatkozó következő szabályokat:
  • ­ ha a támogatással érintett munkavállaló munkaszerződés szerinti munkaideje havi átlagban nem éri el a napi 4 órát ­
  • ha nem biztosítottak a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feltételek ­
  • ha nem teljesülnek a munkavégzés helyére az akkreditációs tanúsítvány kiadásának feltételei (pl. akadálymentes közlekedés a munkahelyen; munkaeszközök, berendezések átalakítása a munkavállaló fogyatékosságára tekintettel)
 • nem kell alkalmazni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig az egyéni támogatás felhasználása esetén, hogy a munkáltató a tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglakoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott egyéni támogatás keretösszegét használhatja fel az adott hónapra, az adott munkavállaló tekintetében
 • nem kell alkalmazni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához (egyéni támogatás) nyújtható bér- és többletköltségi támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül érvényesíthető azok után a megváltozott munkaképességű munkavállalók után, akik a vészhelyzet kihirdetése napján: ­
  • akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak és,­
  • egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkeztek és, ­
  • munkaviszonyuk a veszélyhelyzet alatt fennáll;
 • Amennyiben a jelenlegi helyzetben a munkaadó nem tartja be a 327/2012. (XII.16.) kormányrendelet állásidőre vonatkozó rendelkezéseit az nem eredményezi az akkreditációs tanúsítvány visszavonását. A munkaadó akár egyoldalú döntéssel mentesítheti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól. Nem kell alkalmazni a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig az állásidő esetén a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén ­
  • a teljes havi keretösszeg felhasználásának feltételére vonatkozó rendelkezést ­
  • az átlagos napi 4 órát el nem érő foglalkoztatása esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege felhasználására vonatkozó rendelkezést

A 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 65. számában itt.