Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Megváltozott munkaképességűek tb-je július 1-jétől módosul

Megváltozott munkaképességűek tb-je július 1-jétől módosul. 

2020. július 1-jétől új Tbj. lép hatályba, amely érinti a megváltozott munkaképességű személyek tb-fizetését.

Milyen korlátozással, mekkora közteherfizetés mellett dolgozhatnak munkaviszonyban és vállalkozóként 2020. július 1-jét követően?

A rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásban részesülő személy munkaviszonyban folytatott keresőtevékenysége kapcsán figyelemmel kell lenni a következő szabályokra:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rögzíti, hogy a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem jár. Amennyiben a dolgozó egészségi állapota megváltozik, akkor a fenti előírásnak megfelelően a munkáltató köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani. A rehabilitációs, illetve a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló jövedelme – három egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér 150 százalékát (amely bruttó 241 500 forint/hó). 2020-ban a minimálbér 161.000 Ft szakképzetlen és 210.600 Ft szakképzett esetében. Aktív korban lévő, munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy munkabéréből a 15 százalék személyi jövedelemadó-előlegen túl meg kell fizetni.

  • a 10 százalék nyugdíjjárulékot,
  • a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot,
  • a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot,
  • a 1,5 százalék munkaerőpiaci járulékot.

Ezeket az adónemeket összevonták 18,5% új számlaszámon kerül befizetésre.

A munkáltató a munkabér után megfizeti a 17,5% szociális hozzájárulási adót június 30-ig. 2020. július 1-jétől ez az adónem 15,5% lesz.

A biztosítási jogviszonyban (bejelentett) 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. 

Akik nem nyugdíjasként, munkaviszonyban folytatják a keresőtevékenységet, a tb-közterheket havonta legalább a minimálbér 30%-a (48.300 Ft nem szakképzett dolgozóknál) (63.000 Ft szakképzett dolgozóknál) után meg kell fizetniük, amit alkalmazni kell a rokkantsági, valamint a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek munkaviszonya esetén is.

Nyugdíjasok esetében csak a 15% személyi jövedelemadót kell fizetni.

Az aktív korban lévő, munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy munkabéréből a 15% személyi jövedelemadó-előleget + 18,5% társadalombiztosítási járulékot is kell fizetni, a járulék alapja legalább a minimálbér 30%-a, amely 48.300 Ft a nem szakképzett dolgozóknál) (63.000 Ft szakképzett dolgozóknál)

Forrás: adozona.hu