Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

2019. JANUÁR 1-JÉTŐL MEGSZŰNT A REHABILITÁCIÓS KÁRTYA, DE AZ ADÓKEDVEZMÉNY MARAD!

A szociális hozzájárulási adóról rendelkező 2018. évi LII. törvény 2019. január 1-én lépett hatályba. A  törvény megváltozott munkaképességű munkavállalókat is érintő egyik legfontosabb rendelkezése, hogy változott azoknak a jogosultaknak a köre, akik után igénybe lehet venni az adókedvezményt. A megváltozott munkaképességű személyek ezután már nem igényelhetnek rehabilitációs kártyát, de a velük összefüggésben eddig érvényesített, a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény továbbra is megmarad. Az adókedvezményt a megváltozott munkaképességűnek minősülő személyek foglalkoztatásával összefüggésben lehet érvényesíteni.

Megváltozott munkaképességűnek minősülnek mindazok, akiknek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60% vagy kisebb mértékű, illetve komplex minősítés nélkül azok, akik 2011. december 31-én I. vagy II., továbbá III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, 2012. január 1. után pedig rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülnek.

Kibővült azoknak a személyeknek a köre, akikkel kapcsolatban az adókedvezmény érvényesíthető. 2019. január 1-től a D és az E kategóriába tartozó komplex minősítéssel rendelkező  megváltozott munkaképességű személyek után ÉS a komplex minősítéssel nem rendelkező, volt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasok foglalkoztatása esetén is érvényesíthető. A kedvezményt továbbra is az alábbi foglalkoztatási típusok esetén lehet érvényesíteni:

  • a foglalkoztató, aki megváltozott munkaképességű személyt munkaviszonyban alkalmaz (a megbízási jogviszony tehát erre nem teremt alapot),
  • bizonyos gazdasági társaságok megváltozott munkaképességű tagjával fennálló adókötelezettséget eredményező jogviszony (pl. betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég stb.),
  • egyéni vállalkozó, ha megváltozott munkaképességű.

Továbbra sem illeti meg az adókedvezmény a munkáltatót, ha olyan munkavállalót foglalkoztat, aki ugyan súlyosan fogyatékos személynek minősül, azonban nem a most említett ellátásokat kapja, hanem rokkantsági járadékban, vagy csak fogyatékossági támogatásban részesül.  A kedvezményt munkaviszony, illetve tagi jogviszony esetében a foglalkoztató, illetve a társaság, egyéni vállalkozó esetében pedig maga a vállalkozó érvényesítheti. Tehát 2019. január 1-től rehabilitációs kártya már nem lesz, ezért a megváltozott munkaképesség tényét a munkavállalónak a komplex minősítésről szóló dokumentummal, aki pedig nem vett részt komplex felülvizsgálaton, annak a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, illetve azon irattal lehet igazolni, ami ezen ellátás megváltozott munkaképességű ellátásként történő folyósításáról tájékoztat. Adókedvezményként ezután is az adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után megállapított adó (19,5%) megfizetése alól mentesül az arra jogosult.