Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Útikalauz siket és nagyothalló személyek akadálymentes videóinterjújához

„Halló HR!”

Útikalauz siket és nagyothalló személyek akadálymentes videóinterjújához

A jelenlegi veszélyhelyzetben a legtöbb munkáltató videóinterjút alkalmaz a jelöltek megismerése érdekében, azért hogy a személyes kontaktust elkerüljék.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a siket és nagyothalló jelöltek halmozottan hátrányos helyzetben vannak az online térben megvalósuló kiválasztási folyamat során.

A videó alapú interjú nem egy új módszer, hiszen vannak már olyan online videó interjú alapú kiválasztási rendszerek, amelyek a szakmai ismereteink, képességeink mellett a gesztusainkat is figyelembe veszik, és azokat is elemzik. A kérdéseket írásban megkapja a jelentkező, melyre szóban válaszol, megadott válaszidő alatt, lehetőleg minél több hasznos információt megosztva magáról.

Felmerül a kérdés, hogy melyik cég, milyen típusú online platformon keresztül bonyolítja a videóinterjút? Biztosan mindenhol írásban is láthatóvá válik a kérdés annak feltevésekor?

Halló személyeknél is nehézségként merülhet fel a kép akadozása, a lefagyott képernyő, az internet instabilitása. De a siket és nagyothalló személyek esetében számos további tényezőt is figyelembe kell vennünk. Fontos, hogy a siket és nagyothalló álláskeresők is ugyanúgy szeretnének esélyt kapni arra, hogy megmutathassák mire képesek!

A siket és nagyothalló személyek interjúztatásának módszertana eltérő – történjék az online vagy személyesen – amelynek az alapja az eltérő kommunikációs csatorna

hallássérültek egy gyűjtőfogalom, mely kifejezés magában foglalja a siket és a nagyothalló személyeket is. A nagyothalló személyek hallásmaradvánnyal rendelkeznek és általában hallókészüléket használnak. A nagyothalló személy hallókészülék segítségével többé-kevésbé megérti a hangzó beszédet, és ő maga is érthetően beszél, bár az ő hangján és kiejtésén is érzékelhetők a kontroll hiányosságai. Mivel a nagyothalló személyek számára a hangzó beszéd hozzávetőlegesen érthető, ezért a jelnyelvet általában nem használják.

siket személyek nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal, általában nem viselnek hallókészüléket, mivel hallásállapotuk hallókészülékkel sem korrigálható. A siket személyek többsége a jelnyelvet használja!

A siket személyek a jelnyelvhasználat miatt komoly hátrányba kerültek a jelenlegi helyzetben, hiszen az online videóinterjú biztosítására alkalmas eszközök egyike sem képes a jelnyelv automatikus fordítására, a jelnyelvi tolmács bekapcsolódása nélkül. A jelenlegi koronavírus okozta helyzetben a jelnyelvi tolmácsolást végző hivatalos tolmácsok számára sem megengedett a terepre való kijárás, az ügyfélfogadások azonban továbbra is rendelkezésre állnak. Ez azonban nem jelent megoldást ebben a helyzetben, hiszen mindannyiunknak kerülnie kell a személyes kontaktust.

Ideális esetben az interjúztató ismeri a jelnyelvet és jelnyelvi tolmács bevonása nélkül is tudja értelmezni a jelölt által elmondottakat, de ez nagyon kevés esetben van így.

Megoldást jelenthet a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálatán (https://www.skontakt.hu) keresztül történő interjú, azonban ez a szolgáltatás csupán maximum 20 percre tudja biztosítani a kapcsolatot az interjúztató és a jelölt között.

A nagyothalló embereknél megoldhatóbbnak tűnik a videóinterjú, mivel számolhatunk a megmaradt hallásállapottal és ennek kiegészítéseként a szájról olvasással. Azonban attól még, hogy valakinek jó a szövegértése, ügyes szájról-olvasó és hallás alapján kommunikál még sajnos számtalan nehézséget rejt számára is az online videóinterjú folyamata. 

Ennek a szakmai cikknek az a célja, hogy támogassa a videóinterjúkat bonyolító HR szakembereket abban, hogyan tudják segíteni, komfortosabbá tenni a videó alapú interjúkat a siket és nagyothalló jelöltek számára. Jómagam több siket és nagyothalló személyek számára szervezett személyes és online interjú résztvevője voltam már, így legjobb tudásom szerint igyekszem átadni a tapasztalataimat.

A hallássérült személy számára az első és legnagyobb stresszfaktor, hogy érti-e majd az interjúztatót. Az állásinterjú az emberek többségének nagyon stresszes, a siket és nagyothalló emberekre pedig még nagyobb nyomást gyakorolhat. Ők nem csak amiatt izgulnak, hogy megfelelően tudják-e tudásukat, készségeiket, képességeiket reprezentálni az interjún. Az is egy komoly stressz forrást jelenthet, hogy mit osszanak meg az interjút lebonyolító HR szakemberrel a hallásállapotukkal kapcsolatban és hogyan győzzék meg arról, hogy a hallásállapot nem befolyásolja a munkára való alkalmasságukat.

Az online interjú azért történik, mert a pályázati anyaga alapján a hallássérült jelöltet meg akarjuk ismerni, mert alkalmasnak látjuk a pozíció betöltésére. Fontos, hogy ne a jelölt hallásállapota alapján döntsünk arról, hogy alkalmas-e az állás betöltésére, legyünk nyitottak és hagyjuk, hogy elmondhassa a saját problémamegoldó stratégiáit, higgyük el, hogy meg tud győzni minket az alkalmasságáról. Adjuk meg az esélyt!

A hallássérülés nem gyengeség! A hallássérült emberek a nehézségekhez való alkalmazkodással nagyon jó problémamegoldási készségeket fejlesztettek ki, mely a munkaadók számára is kiemelten fontos. Ugye?

Következzen néhány kézzelfogható tipp az akadálymentes videóinterjúkhoz:

Þ    Van az úgy, hogy a videóinterjú előtt már tudatában vagyunk annak, hogy a jelentkező hallássérült személy, de előfordulhat, hogy nem tudunk erről. Egy udvarias protokoll kérdéssel esetleg rákérdezhetünk a jelöltnél erre, ugyanúgy mint ahogyan feltennénk azt a kérdést, hogy jól érzi-e magát. Ezzel egy hatalmas kő eshet le a másik oldalon! Számoljunk azzal, hogy a nyitottságunk most nagy kapaszkodó lehet, mert a saját kommunikációs helyzetünk is módosul, ez apró átmeneti zavart okozhat, így legyünk megértőek magunkkal is.

Þ    Ha előre tudjuk, hogy a jelölt hallássérült személy vagy csak az interjú kezdetekor derül ki, akkor is kérdezzük meg, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy sikeres legyen az interjú. Éljünk ezzel a gesztussal!

Þ    Tisztázzuk, hogy a jelölt jelnyelvet használ vagy hangzó nyelven kíván kommunikálni.

Þ    Sok HR-es számára mindennapos lehet egy angol vagy német nyelven bonyolított interjú. A magyar jelnyelv ugyanolyan komplex és természetes nyelv, mint bármely másik beszélt nyelv. Legyünk nyitottak és fogjuk fel úgy, hogy ez is csak egy más nyelven zajló interjú! Minden jelnyelvhasználó személynek garantálni kell a jogot ahhoz, hogy elsődleges nyelvét, a magyar jelnyelvet korlátozás és diszkrimináció nélkül használhassa – egy állásinterjún is!

Legyünk nyitottak és támogatóak a szervezésben, ha a siket személy jelzi, hogy jelnyelvi tolmáccsal együtt vesz részt az online interjún, legyünk rugalmasak a platformot illetően, hogy számára melyik a legkomfortosabb és a leginkább akadálymentes.

Þ    Siket személyek 2 módon tudnak részt venni az online videóinterjún. Az egyik, amikor azonos helyen van a jelnyelvi tolmáccsal az interjú idején a tolmácsszolgálat ügyfélfogadási időpontjában és együtt jelentkeznek be „egy ablakban”, a másik amikor a jelnyelvi tolmács egy eltérő helyről jelentkezik be és egy külön ablakban lesz jelen az interjú alatt. A tolmács hangról jelnyelvre fordítja az interjúztatót, a jelöltet pedig jelnyelvről hangra fordítja az interjúztatónak. Tehát fontos, hogy ne lepődj meg, ha ketten vannak a képben a másik oldalon! J

Þ    Előzetesen kommunikáljuk még az interjú előtt, hogy hány ember vesz részt az interjún. Törekedjünk arra, hogy amennyiben nem muszáj, akkor ne többen vegyünk részt az interjún, mert nehezen lesz követhető a siket vagy a nagyothalló jelöltnek. Sokkal „könnyebb lehet” ha egy személyt kell követni!

Þ   Jelezzük előre az interjú várható maximum időtartamát, hogy a jelölt tudjon mivel kalkulálni mondandója megfogalmazása során.

Þ    A hallókészülék vagy a CI (cochleáris implantáció) nem jelenti azt, hogy a hallássérült személy hallása tökéletessé válik, ugyanúgy figyelnünk kell az akadálymentes kommunikáció alapszabályaira.

Þ    A beszédértés nehezített pálya a hallássérült emberek számára, számtalan tényező közrejátszik abban, hogy milyen a jelölt a beszédértése. Nagyon sokat számít az interjúztató beszédtempója és artikulációja!

Þ    Legyünk türelmesek és nyugodtak! Ha a nagyothalló vagy a siket jelölt ismételten szeretné hallani a kérdést mondjuk el újra. Ismételjük meg, fogalmazzuk át vagy gépeljük le, menjünk biztosra és nyújtsunk komplex támogatást!

Þ    Azonosítsuk be saját elnyomó reakcióinkat, próbáljuk meg lebontani saját előítéleteinket. Legyünk nyitottak, amikor a hallássérült jelölt a hallásállapotáról és a problémamegoldó stratégiáiról beszél. Ebből bizony mi is sokat tanulhatunk! Legyünk nyitottak, hiszen sokakat elfoghat a szorongás érzése is, amikor a hallássérüléséről kell beszélnie. Értékeljük a nyílt és bátor kommunikációt!

Þ    A hallókészülék a háttérzajokat is felerősíti! Ügyeljünk arra, hogy olyan helyről hívjuk a jelöltet, ahol a lehető legkevesebb a mellékzaj és bármilyen zavaró tényező.

Þ    A szóban feltett kérdésünket párhuzamosan írásban is közölhetjük a jelölttel a használt platformon.

Þ    Fontos az arcunk jó megvilágítása! A videó fényviszonyaira nagyon fontos ügyelni, a jó láthatóság miatt. Mindkét fél részéről elengedhetetlenül fontos, de a szájról olvasás miatt a hallássérült jelöltek számára ez esszenciális tényező. Az arcunkon legyen a fény és ne mögöttünk!

Þ    Ha megoldható a használt platformon, akkor állítsuk nagyobbra a képkivágást a jelelési tér és a jelnyelvi tolmács miatt.

Þ    Sose takarjuk el a szájunkat miközben beszélünk. Észre se vesszük mennyire jellemző lehet ránk ez a mozdulat! A hallássérült jelölt a hallásának kiegészítésére a szájról olvasásra támaszkodik.

Þ    Tartsuk a szemkontaktust a jelölttel, biztosítsuk az elfogadó és értő figyelmünkről!

Þ    Törekedjünk a kérdésünk viszonylag tömör megfogalmazására.

Þ    Időnként tegyünk fel ellenőrzőkérdést, hogy jól ért-e minket a nagyothalló vagy a siket jelölt.

Þ    Figyeljünk az artikulációnkra, a mimikánkra (ne legyen túlzó), a beszédünk érthetőségére (tagolt, közepes tempó)! Ehhez szükség lehet egy kis önkontrollra!

Þ    Vannak hallássérült személyek, akik az online kommunikáció során valós idejű feliratozást biztosító alkalmazást vagy írótolmácsolást vesznek igénybe, ahol elő fordulhatnak hibák, melyek olyan helyzetet teremthetnek, ami hosszabb szünetet eredményez a válaszadás előtt, ez még inkább növelheti a stresszt a jelölt oldalán.

Þ    Próbáljunk meg folyamatosan normál hangerőn vagy attól inkább egy kicsit hangosabban beszélni a nagyothalló jelölttel, de ne kiabáljunk és ne is beszéljünk halkan, mivel mindez torzíthatja a hangot.

Þ    Miközben jegyzetelünk semmiképpen se beszéljünk, hiszen akkor a nagyothalló jelölt nem tud a szánkról olvasni és teljesen megakaszthatja a beszélgetést egy ilyen okból történő lemaradás.

Þ    Amikor a jelölt beszél és mi szeretnénk közbeszólni, hozzászólni, akkor a kezünkkel is jelezzük azt!

Þ    Soha ne a szólítsuk meg a jelnyelvi tolmácsot, mindig a hallássérült jelölthöz beszéljünk!

Þ    Számoljunk azzal, hogy az interjú ideje hosszabb lesz a tolmácsolt helyzet miatt.

Þ    Ne lepődjünk meg és ne vegyük tiszteletlenségnek, ha a jelölt nem ránk néz, hanem a jelnyelvi tolmácsot nézi, illetve válaszait a tolmács felé fordulva adja meg. Azonban mi mindig a jelöltre nézzünk, vele tartsuk a szemkontaktust!

Þ    A siket jelölt sokszor elzárja a hangját, de előfordulhat, hogy a jeleléssel párhuzamosan hangot is képez, de ennek kontrollálása nem mindig történik meg.

Þ    Nehéz elmagyarázni valakinek, hogy pontosan milyennek tűnhet a hallássérült személyek hangja, ha még egyáltalán nincs ilyen irányú kommunikációt érintő tapasztalata. Előfordulhat, hogy furcsának és váratlannak tűnhet a hallássérült személy hangja és mi magunk is egy kicsit zavarba jöhetünk ettől, de legyünk tudatában annak, hogy ez teljesen természetes és fókuszáljunk! Arra figyeljünk mit mondd a jelölt és ne arra, hogy hogyan! Ez egy igazán jó helyzet arra, hogy beazonosítsuk a saját előítéleteinket, ha vannak! Gondoljunk csak bele abba, hogy ha nem halljuk a saját hangunkat vagy nem halljuk azt jól, akkor hogyan is tudnánk azt magabiztosan kontrollálni?

Þ    Amikor zárjuk az interjút, az mindig legyen egyértelmű, de mindig kérdezzük meg, hogy a jelöltnek van-e további kérdése. Ez lehetőséget teremthet arra is, hogy amennyiben esetleg valamit nem értett tisztán a hallássérült személy, akkor újra megkérdezhesse.

Ha úgy érzi, hogy kell egy kis támogatás, mert elbizonytalanodott vagy lelkesedése ellenére nem látja az első lépést, akkor keressen minket bizalommal. Az Önben felmerült kérdéseket, akadályokat segítünk átugrani.

Szerző
Hangya Dóra,
munkaerő-piaci szolgáltatásvezető
SINOSZ Akadályugrás
hangya.dora@sinosz.hu