Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Munkaadók figyelem! – 2022-ben jelentősen nőtt a rehabilitációs hozzájárulás

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese személyenként, évente. 2022-ben változott a minimálbér, mely következtében nőtt a rehabilitációs hozzájárulás is, idén elérte az 1.800.000 Ft/fő/év összeget! (2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdés)

Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie a munkaadónak akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, de az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók
átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám
5 százalékát.

Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt:
– akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
– aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés érvényessége alatt,
– akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény érvényessége alatt, vagy
– aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

2021-ben bevezetett változás, hogy a megváltozott munkaképességű személyekkel egy tekintet alá esik – tehát a létszámba a következők szerint beleszámítandó – az a személy is, aki a munkaszerződése szerint rehabilitációs mentori tevékenységet lát el, és a munkaszerződése szerinti nap munkaideje a 4 órát eléri. Továbbá a létszám megállapításakor a megváltozott munkaképességű személyek számához hozzá kell számítani azokat a személyeket is – legutoljára a 23. életévük betöltésének naptári évében – akik a köznevelési intézményben sajátos nevelési igényű gyermeknek vagy felsőoktatási intézményben – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint – fogyatékossággal élő hallgatónak minősültek.

Megváltozott munkaképességű emberek alkalmazásával a hozzájárulás mértéke csökkenthető vagy teljes egészében elkerülhető. Ezen kívül a szociális hozzájárulásból is kedvezményt igényelhetnek a cégek. Tegye meg az első lépést velünk, mert nem mindegy a „hogyan”! Kérdése, munkaerőigénye esetén keressen minket bizalommal és vegye igénybe „kézenfekvő” HR szolgáltatásainkat! További információ itt:

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal