Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedések a veszélyhelyzet idején

2020. december 4-én megjelent egy kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről (556/2020. (XII. 4.) Kormányrendelet).

Ebből készítettünk egy összefoglalót, 4 fő téma köré rendezve a tudnivalókat:

 1. meghosszabbodás
 2. felülvizsgálat
 3. hiánypótlás
 4. ki számít megváltozott munkaképességű személynek?

§ § §

1.Ellátásokra való jogosultságok lejárati idejének meghosszabbodása

Ha a közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet alatt jár le, meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított 90 nappal.
Ha a rehabilitációs ellátás a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, meghosszabbodik a jogosultsági idő a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig.

Meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig a 2020. december 5-én fennálló, de a veszélyhelyzet alatt lejáró

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama.

Ha a szociális rászorultság alapján megállapított egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság időtartama a veszélyhelyzet idején jár le, a jogosultság időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

2. Felülvizsgálat:

A veszélyhelyzet megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól* vagy fogyatékosságtól függő ellátások

 • felülvizsgálata nem végezhető el
 • felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető.

Erre hivatkozva a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg:

 • az ellátás
 • a kedvezmény
 • a mentesség.

3. Hiánypótlás:

A veszélyhelyzet megszűnéséig  a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban a gyermek önellátási képességének vizsgálata, illetve az ápolt személy ápolási, gondozási szükségletének szakértői vizsgálata az erre vonatkozó hivatalos iratokra (pl. zárójelentés) alapozva is elvégezhető, nem szükséges a helyszínen végzett vizsgálat.

 • Ha a vizsgálathoz szükséges iratok nincsenek meg, hiánypótlásra hívják fel az ügyfelet. Ez a rendelkezésre álló infokommunikációs eszköz használatával elektronikus úton is teljesíthető.
 • Ha a hiánypótlást nem teljesítik, és nem állapítható meg az önkiszolgáló képesség, illetve az ápolási, gondozási szükséglet mértéke, a hatóság a veszélyhelyzet megszűnéséig felfüggesztheti az eljárást.
 • Ha helyszínen végzett vizsgálat nélkül megállapítják a gyermekek otthongondozási díját vagy az ápolási díjat, akkor a veszélyhelyzet megszűnése után felül kell vizsgálni a jogosultságot a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

Az eljáró hatóság a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig felfüggeszti a hiánypótlási kötelezettséget az alábbi ellátások megállapítása tekintetében:

 • fogyatékossági támogatás
 • rehabilitációs ellátás
 • rokkantság ellátás
 • szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
 • időskorúak járadéka
 • aktív korúak ellátása
 • gyermekek otthongondozási díja
 • ápolási díj
 • tartós ápolást végzők időskori támogatása
 • települési támogatás
 • köztemetés
 • közgyógyellátás
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyermekétkeztetés
 • gyermektartásdíj megelőlegezése
 • otthonteremtési támogatás

Ha ezeknek a felülvizsgálatoknak valamelyike a veszélyhelyzet idejére esik, akkor a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig kell lefolytatni a felülvizsgálatot a következő esetekben:

 • időskorúak járadékára való jogosultság
 • egészségkárosodási támogatásra való jogosultság
 • gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság
 • gyermekek otthongondozási díjra való jogosultság
 • ápolási díjra való jogosultság
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság
 • ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott, az alábbi esetekben:
  • időskorúak járadékának összege
  • egészségkárosodási ellátás összege
  • gyermekfelügyeleti ellátásnak az összege
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság
 • gyermekek otthongondozási díjára jogosult szülő esetén (egyes estekben), ha a szülő 2018. december 31-én a gyermekére tekintettel emelt összegű vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult.

Ha a hatóság az alábbi ellátásokkal kapcsolatban – arra tekintettel, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása miatt felül kell vizsgálni az összegüket – hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, a hatóság felfüggesztheti a határidőt, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnéséig:

 • a gyermekek otthongondozási díjának havi összege
 • az ápolási díj alapösszege
 • az időskorúak járadékának havi összege
 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás törvényben meghatározott összege

A hiánypótlás teljesíthető az ügyfél rendelkezésére álló infokommunikációs eszközökön, elektronikus úton is.

4. Ki számít megváltozott munkaképességű személynek?

A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni

 • azt a személyt, aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján (2020. november 3.) megváltozott munkaképességű személynek, vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült,
 • azt a munkavállalót, akinek 2021. január 15-ig munkaszerződése van egy olyan foglalkoztatóval, amely 2021. január 1-jétől az akkreditált munkáltatók támogatására jogosult, a munkavállaló pedig megváltozott munkaképességű személynek, vagy fogyatékossági támogatásban részesülőnek minősül az alábbiak alapján:
  • rehabilitálható vagy
  • az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személy
  • az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek minősül
  • fogyatékossági támogatásban részesül

* Kiskorúak esetén a gyermekvédelmi szakértői bizottság végzi el az erre vonatkozó vizsgálatot.

A teljes kormányrendelet elérhető a Magyar Közlöny 269. számában: kormányrendelet

Ha valakinek segítségre van szüksége a fentiek értelmezésében, vagy az ellátásokkal összefüggő veszélyhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatban, e-mailben kérhet segítséget munkatársainktól:

 • SINOSZ Jogsegélyszolgálata: jogsegelyszolgalat@sinosz.hu
 • Esélyegyenlőségi referens: laczka.zsanett@sinosz.hu