2014 januárjában a Szerencsejáték Zrt. és a SINOSZ együttműködési megállapodást kötött, melynek célja egy közös pilot projekt elindítása volt. A Szerencsejáték Zrt. vállalta két hallássérült személy foglalkoztatását karitatív sorsjegy-értékesítő hálózatában, a SINOSZ pedig azt, hogy szakmai segítségével és tapasztalatával támogatja ezt a folyamatot.

A Szerencsejáték Zrt. felelős munkáltatóként fontosnak tartja, hogy részt vegyen az esélyegyenlőség előmozdításában, ezért kezdte el 2003-ban a kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató sorsjegy-értékesítő hálózat kiépítését. A ma már 11 éves hálózat kialakításával olyan embereknek kívánnak munkalehetőséget biztosítani, akik egészségi állapotuk miatt már évek óta nem találtak maguknak munkát.

A közösen elkezdett projekt fontos része volt a leendő vezetők és munkatársak érzékenyítése, a hallássérült munkavállalókat érintő legfontosabb kommunikációs ismeretek átadása. 2014. május 20-án tartottuk meg az érzékenyítő foglalkozást a Szerencsejáték Zrt. 16 munkatársának a SINOSZ Székházában.

Az érzékenyítő foglalkozás célja az volt, hogy a megkötött együttműködési megállapodás szerint foglalkoztatni kívánt hallássérült munkavállalók egy számukra akadálymentes, befogadó munkahelyi környezetbe kapcsolódjanak be. A tréning arra kívánt rávilágítani, hogy mindez csupán a kommunikáció akadálymentesítésén és a leendő munkatársak számára átadott, célcsoport-specifikus, releváns információkon múlik.

A Szerencsejáték Zrt. részéről 16 munkatárs vett részt a tréningen. Minden olyan kolléga fontosnak tartotta a részvételt, aki kapcsolatba kerül a hallássérült munkatársakkal.

A foglalkozás elején és végén is kíváncsiak voltunk a résztvevők meglátásaira, érzéseire, véleményére. Néhány gondolat, amellyel útnak indultak:

„Sok információt kaptunk arról, hogyan hidalják át a hallássérültek a nehézségeket a hallók világával. Nagyon jó érzéssel megyek haza és adom át az információt a munkatársaimnak.”
„Bátorságot kaptam, hogy merjek kommunikálni a hallássérült emberekkel. Nagyon jó a csapat! :)”
„Sokat tanultam a hallássérültek életéről, a kommunikációjukról. Remek tréning volt! Köszönöm!”
„Közvetlenül gyakorolhattam, tapasztalhattam a hallássérültekkel való kommunikációt. Bátorságot adott, érzékenyített, nyitottabbá tett.”
„Nem voltam ilyen jól felépített, „bevonó tréningen”, ennyire világos keretekkel.”
„Biztatást kaptam, hogy gördülékenyen fog menni az együttműködés.”

A projekt fontos feladata az is, hogy egy újabb jó példával előmozdítsuk a sokszínűséget és a befogadó szemléletet a magyarországi munkahelyeken és népszerűsítsük a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos jó gyakorlatokat.
A Szerencsejáték Zrt.-ben egy igazán nyitott, együttműködő partnert ismertünk meg. Jó társunk a befogadó társadalom felé vezető úton. Ez a mi szerencsénk!

Hangya Dóra
munkaerő-piaci referens

Kérem, meséljen a Szerencsejáték Zrt. tevékenységéről, mivel foglalkoznak?

A Szerencsejáték Zrt. az állam tulajdonában lévő nemzeti lottótársaság. Küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse a felelős játékszervezés szabta határokon belül, és eközben hozzájáruljon a nemzeti közkiadások finanszírozásához, a társadalmi értékteremtés folyamatához.

Jelenleg hány fő dolgozik a Szerencsejáték Zrt -nél?

1500 fő.

A munkatársak között hány fő a megváltozott munkaképességű személy? Mióta foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket és mi volt az az impulzus, aminek hatására elkezdődött ez a folyamat a cégnél?

A Szerencsejáték Zrt. 11 éve hozta létre a ma 180 megváltozott munkaképességű személynek munkát adó sorsjegy árusító hálózatát. Korábban az itt dolgozók szervezetileg elkülönültek az anyacégtől, majd 2012 januárjában sikeresen integrálódtak Társaságunkba.
A hálózat professzionális működésének megalapozása volt az első időszak feladata. Ezt követően, amikor a fenntartható működés keretei megszilárdultak, akkor nyílt lehetőségünk rá, hogy új fogyatékossági csoport felé nyissunk.

A megváltozott munkaképességű kollégák között hány fő siket és nagyothalló személy? A Szerencsejáték Zrt. mióta alkalmaz siket és nagyothalló személyeket?

Megváltozott munkaképességű kollégáink között három fő hallássérült, közülük egy fő már évek óta kiváló alkalmazottunk a sorsjegy értékesítésben. A teljes alkalmazotti körben egyéb regisztrált érintett nincsen.
A sorsjegy értékesítő hálózatban a munkavállalók túlnyomó többsége a  tartós betegek csoportjába tartozik, illetve mozgáskorlátozott. Jelenleg 8 fő kerekes székkel jár minden nap dolgozni. Eddig más fogyatékossági csoportból nem toboroztunk munkavállalókat. Tudatosan 2014 elején fogalmazódott meg, hogy hallássérülteket is alkalmazzunk a hálózatban.  Megállapodást kötöttünk a SINOSZ-szal arról, hogy pilot program keretében két hallássérült személyt alkalmazzunk. A felvételi eljárás és a próbaidő 6 hónapján keresztül vállaltuk, hogy folyamatosan értékeljük a foglalkoztatási kereteink és eszközeink hatékonyságát.

A siket és nagyothalló kollégák milyen munkakörben vannak foglalkoztatva, hány órában?

Mindhárman sorsjegy árusok, és napi 4 órát dolgoznak.

A toborzás és a kiválasztás során szükség volt-e bármilyen változtatásra a siket és nagyothalló személyek esetében?

Az együttműködési megállapodás keretében a SINOSZ vállalta, hogy a szűrésben és kiválasztásában szakmai hátteret biztosít, továbbá saját belső információs csatornáin keresztül toborzást végez. A felvételi eljárást számos ponton finomítottuk a SINOSZ szakmai észrevételeinek megfelelően (pl.: a pályázók írásban történő értesítése a felvételi beszélgetés időpontjáról, jelnyelvi tolmács biztosítása az interjúra, blended-learning, ill. a pályázó által preferált kommunikációs csatornán történő konzultáció lehetőségének biztosítása).
Felmerült-e bármilyen speciális szükséglet az akadálymentesítésre vonatkozóan?
Igen, az egyik pilotban részt vevő hallássérült munkavállaló kérésére munkahelyén egy indukciós hurok támogatja a munkavégzését. A munkaeszközként használt készülék biztosítja munkatársunk számára az infokommunikációs akadálymentesítést.

A siket és nagyothalló munkatársak munkába állását megelőzően szerveztek-e belső képzéseket, illetve terveznek-e ilyet a jövőben? (érzékenyítő tréning, jelnyelvi tanfolyam, vezetői esélyegyenlőségi kompetencia-fejlesztés… stb.)

A SINOSZ felajánlására szerveztünk első alkalommal érzékenyítő tréninget azon munkatársak számára, akik munkakapcsolatba kerülnek a két nagyothalló munkatárssal. A tréningnek nagyon kedvező volt a fogadtatása, és a vállalati intranet felületen is hírként szerepelt az esemény. Ezt követően külső szakértők bevonásával kialakításra került, elsősorban a lottózói dolgozóknak szóló érzékenyítő tréning tematika. Az első un.: pilot program keretében kipróbálásra került a fogyatékossággal élő vásárlóink, mint ügyfelek kezelésének cél és eszközrendszere. A pilot tréningről is nagyon kedvező visszajelzéseket tettek lottózói munkatársaink. Terveink között szerepel, hogy az érzékenyítő tréningre valamennyi értékesítő munkatársunkhoz eljuthasson.

Hogyan fogadták a munkatársak a siket és nagyothalló kollégákat?

A nagyothalló kollégák fogadtatása pozitív volt, munkatársi kapcsolataikat sikeresen kialakították. A hallássérült kollégákkal szoros munkakapcsolatokat ápoló kollégáink is a sikeres beilleszkedésükről adtak visszajelzést.

Összességében milyen tapasztalataik vannak a siket és nagyothalló munkatársak foglalkoztatásáról, mennyire elégedettek a siket és nagyothalló munkatársak teljesítményével?

A nagyothalló kollégák teljesítményével elégedettek vagyunk, ugyanolyan teljesítményre képesek, mint halló társaik. Nagyon fontos jellemzőjük, hogy kiemelkedően figyelnek beilleszkedésük sikerességére.

Ha Ön – mint társadalmilag felelős munkaadó – tanáccsal szolgálhatna egy olyan munkahely számára, aki még nem elég nyitott a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatásának irányában, akkor mi lenne az üzenete?

Különösen nagy örömöt nyújthat a vállalata számára, ha mindenki tudja, hogy valódi segítséget adtak egy embernek a sikeres társadalmi visszailleszkedésre.
Próbálják ki, az ép munkavállalók számára is fejlődési lehetőséget jelent velük együtt dolgozni. Érzékenyebbé válhatnak a problémák, és a nehéz helyzetek konszenzus mentén történő megoldására.

LEGYEN SZERENCSÉNK MÁSKOR IS!

2015. március 25. – A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) 2014-ben megállapodást kötött a Szerencsejáték Zrt.-vel a siketek és nagyothallók munkaerőpiacra történő sikeres beilleszkedése érdekében. A közösen elindított pilot projekt keretében a Szerencsejéték Zrt. megnyitotta a sorsjegyárusi munkakört a siketek és nagyothallók számára, így két nagyothalló személyt alkalmaztak 6 hónapon át. A program sikerét is jól mutatja, hogy a zárást követően véglegesítették őket.

A két új nagyothalló integrációjának első lépéseként elkészült egy eljárásrend, melynek köszönhetően az új kollégák sikeresen, akadálytalanul integrálódtak a Szerencsejáték Zrt. munkatársai közé, és az értékesítőhelyi környezetbe is. A SINOSZ segítségével olyan felvételi és beilleszkedést támogató protokoll született, amely tetszőlegesen alkalmazható más munkakörök humánerőforrás-igényének kielégítése során is.

A Szerencsejáték Zrt.-vel közösen elkezdett projekt fontos része volt a leendő vezetők és munkatársak érzékenyítése, a hallássérült munkavállalókat érintő legfontosabb kommunikációs ismeretek átadása, ami a SINOSZ részéről egy rendkívül sikeres kezdeményezésnek bizonyult. A képzést siket és nagyothalló trénerek tartották. A munkatársak pozizív élményekkel és sok hasznos információval felvértezve várták a két új kollégát.

„Közvetlenül gyakorolhattam, tapasztalhattam a hallássérültekkel való kommunikációt. Bátorságot adott, érzékenyített, nyitottabbá tett.”

„Sok információt kaptunk arról, hogyan hidalják át a hallássérültek a nehézségeket a hallók világával. Nagyon jó érzéssel megyek haza és adom át az információt a munkatársaimnak.”

A pilot projekt fontos feladata volt, hogy egy újabb jó példával előmozdítsák a sokszínűséget és a befogadó szemléletet a magyarországi munkahelyeken és népszerűsítsék a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos jó gyakorlatokat.

A projektről a szervezők készítettek egy portréfilmet:

A társadalmi felelősségvállalási projektek a támogatottakon túl a partnerek számára is előnyösek– hangsúlyozza a SINOSZ. A jelen pilot programban való támogatói részvétel visszahat a Szerencsejáték Zrt. társadalmi megítélésére is, továbbá azért is fontos, mert szervezeti kultúrájukban új hangsúlyt kapott a megváltozott munkaképességű emberekkel történő együttműködés, és a társaság nemzetközi szinten (pl.: Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény) is helytálló programot vállalt fel azzal, hogy a mozgáskorlátozottak és tartós betegek csoportja mellett a hallássérült csoport foglalkoztathatóságát is bebizonyította a nyílt munkaerőpiacon.

Friss: A SINOSZ ezúton kíván gratulálni a Szerencsejáték Zrt.-nek, abból az alkalomból, hogy a vállalat idén harmadik alkalommal vette át a Fogyatékosság-barát Munkahely díjat, amely a logó újabb kétéves használatával jár az elmúlt két év sikeres vállalásaiért. Az elismerést Balogh Ádám, a Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója vette át 2015. március 24-én a díjat létrehozó Salva Vita Alapítvány igazgatójától, Vég Katalintól és Czibere Károlytól, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárától.

Sajtókapcsolat:

Horváth Ida – Open Communications Kft.
 36 30 627 3584 
 ida.horvath@opencom.hu