Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

sinosz.hu

Szerencsejáték Zrt.

Interjú Rosner Imrével, a Szerencsejáték Zrt. Karitatív osztály vezetőjével készítettük.

Kérem, meséljen a Szerencsejáték Zrt. tevékenységéről, mivel foglalkoznak?

A Szerencsejáték Zrt. az állam tulajdonában lévő nemzeti lottótársaság. Küldetése, hogy a hazai felnőtt lakosság szerencsejáték alapú szórakozási igényét professzionálisan kielégítse a felelős játékszervezés szabta határokon belül, és eközben hozzájáruljon a nemzeti közkiadások finanszírozásához, a társadalmi értékteremtés folyamatához.

Jelenleg hány fő dolgozik a Szerencsejáték Zrt -nél?

1500 fő. A munkatársak között hány fő a megváltozott munkaképességű személy?

Mióta foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket és mi volt az az impulzus, aminek hatására elkezdődött ez a folyamat a cégnél?

A Szerencsejáték Zrt. 11 éve hozta létre a ma 180 megváltozott munkaképességű személynek munkát adó sorsjegy árusító hálózatát. Korábban az itt dolgozók szervezetileg elkülönültek az anyacégtől, majd 2012 januárjában sikeresen integrálódtak Társaságunkba. A hálózat professzionális működésének megalapozása volt az első időszak feladata. Ezt követően, amikor a fenntartható működés keretei megszilárdultak, akkor nyílt lehetőségünk rá, hogy új fogyatékossági csoport felé nyissunk.

A megváltozott munkaképességű kollégák között hány fő siket és nagyothalló személy? A Szerencsejáték Zrt. mióta alkalmaz siket és nagyothalló személyeket?

Megváltozott munkaképességű kollégáink között három fő hallássérült, közülük egy fő már évek óta kiváló alkalmazottunk a sorsjegy értékesítésben. A teljes alkalmazotti körben egyéb regisztrált érintett nincsen. A sorsjegy értékesítő hálózatban a munkavállalók túlnyomó többsége a tartós betegek csoportjába tartozik, illetve mozgáskorlátozott. Jelenleg 8 fő kerekes székkel jár minden nap dolgozni. Eddig más fogyatékossági csoportból nem toboroztunk munkavállalókat. Tudatosan 2014 elején fogalmazódott meg, hogy hallássérülteket is alkalmazzunk a hálózatban. Megállapodást kötöttünk a SINOSZ-szal arról, hogy pilot program keretében két hallássérült személyt alkalmazzunk. A felvételi eljárás és a próbaidő 6 hónapján keresztül vállaltuk, hogy folyamatosan értékeljük a foglalkoztatási kereteink és eszközeink hatékonyságát.

A siket és nagyothalló kollégák milyen munkakörben vannak foglalkoztatva, hány órában?

Mindhárman sorsjegy árusok, és napi 4 órát dolgoznak.

A toborzás és a kiválasztás során szükség volt-e bármilyen változtatásra a siket és nagyothalló személyek esetében?

Az együttműködési megállapodás keretében a SINOSZ vállalta, hogy a szűrésben és kiválasztásában szakmai hátteret biztosít, továbbá saját belső információs csatornáin keresztül toborzást végez. A felvételi eljárást számos ponton finomítottuk a SINOSZ szakmai észrevételeinek megfelelően (pl.: a pályázók írásban történő értesítése a felvételi beszélgetés időpontjáról, jelnyelvi tolmács biztosítása az interjúra, blended-learning, ill. a pályázó által preferált kommunikációs csatornán történő konzultáció lehetőségének biztosítása).

Felmerült-e bármilyen speciális szükséglet az akadálymentesítésre vonatkozóan?

Igen, az egyik pilotban részt vevő hallássérült munkavállaló kérésére munkahelyén egy indukciós hurok támogatja a munkavégzését. A munkaeszközként használt készülék biztosítja munkatársunk számára az infokommunikációs akadálymentesítést.

A siket és nagyothalló munkatársak munkába állását megelőzően szerveztek-e belső képzéseket, illetve terveznek-e ilyet a jövőben? (érzékenyítő tréning, jelnyelvi tanfolyam, vezetői esélyegyenlőségi kompetencia-fejlesztés… stb.)

A SINOSZ felajánlására szerveztünk első alkalommal érzékenyítő tréninget azon munkatársak számára, akik munkakapcsolatba kerülnek a két nagyothalló munkatárssal. A tréningnek nagyon kedvező volt a fogadtatása, és a vállalati intranet felületen is hírként szerepelt az esemény. Ezt követően külső szakértők bevonásával kialakításra került, elsősorban a lottózói dolgozóknak szóló érzékenyítő tréning tematika. Az első un.: pilot program keretében kipróbálásra került a fogyatékossággal élő vásárlóink, mint ügyfelek kezelésének cél és eszközrendszere. A pilot tréningről is nagyon kedvező visszajelzéseket tettek lottózói munkatársaink. Terveink között szerepel, hogy az érzékenyítő tréningre valamennyi értékesítő munkatársunkhoz eljuthasson. Hogyan fogadták a munkatársak a siket és nagyothalló kollégákat? A nagyothalló kollégák fogadtatása pozitív volt, munkatársi kapcsolataikat sikeresen kialakították. A hallássérült kollégákkal szoros munkakapcsolatokat ápoló kollégáink is a sikeres beilleszkedésükről adtak visszajelzést.

Összességében milyen tapasztalataik vannak a siket és nagyothalló munkatársak foglalkoztatásáról, mennyire elégedettek a siket és nagyothalló munkatársak teljesítményével?

A nagyothalló kollégák teljesítményével elégedettek vagyunk, ugyanolyan teljesítményre képesek, mint halló társaik. Nagyon fontos jellemzőjük, hogy kiemelkedően figyelnek beilleszkedésük sikerességére.

Ha Ön – mint társadalmilag felelős munkaadó – tanáccsal szolgálhatna egy olyan munkahely számára, aki még nem elég nyitott a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatásának irányában, akkor mi lenne az üzenete?

Különösen nagy örömöt nyújthat a vállalata számára, ha mindenki tudja, hogy valódi segítséget adtak egy embernek a sikeres társadalmi visszailleszkedésre. Próbálják ki, az ép munkavállalók számára is fejlődési lehetőséget jelent velük együtt dolgozni. Érzékenyebbé válhatnak a problémák, és a nehéz helyzetek konszenzus mentén történő megoldására.