Újabb lehetőség megváltozott munkaképességű személyek számára – TÁJÉKOZTATÓ

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (röviden: Főigazgatóság) által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt legfontosabb célja mi? A megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése. Hogyan? A rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével + a megváltozott munkaképességű személyek szolgáltatás alapú fejlesztése.

A program megvalósítására 866,6 millió Ft használható fel. Ezt az az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.9. intézkedése keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás biztosítja.

A projekt keretében kifejlesztettek egy Foglalkozási Rehabilitációs Portál, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára.

Ez szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez. Széles körű hozzáférhetősége révén elérhetővé teszi a szükséges információkat és speciális, innovatív szolgáltatásokat a megváltozott munkaképességű személyek vagy bármely érdeklődő, + szolgáltató szervezetek és munkáltatók képviselői számára.

A munkaerő kínálat fejlesztése keretében a megváltozott munkaképességű személyek számára a 327/2011. (XII. 29.) Kormányrendeletben meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtására kerül sor.

Ki vehet részt a projektbe? Azok a megváltozott munkaképességű személyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy
 • legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy
 • munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt. A munkaképesség-csökkenés (MKCS) mértékét 2008 előtt állapította meg az erre kijelölt hatósági szerv, vagy
 • fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy
 • a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,
 • állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Budapest-Pest megyében van bejelentve, és

foglalkoztatásban nem állnak,

 • és vállalja a EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben a részvételt, erre vonatkozóan írásbeli megállapodást köt, és a továbbiakban a megállapodásban foglaltakat teljesíti.

Megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható szolgáltatások és költségtérítés:

 • A program keretében egyénre szabott komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatást lehet igénybe venni.
 • Utazási költségtérítésként megtérítjük a szolgáltatásban való részvételhez kapcsolódó utazás költségeit.
 • + Munkatársaink személyre szabottan segítenek Önnek:
  • a munkaerő-piaci ismereteinek és képességeinek fejlesztésében,
  • az önéletrajzírásban és az állásinterjúra való felkészülésben,
  • munkavállaláshoz kapcsolódó problémáinak és nehézségeinek leküzdésében,
  • az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában,
  • a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.

Ha a Közép-magyarországi régió irodájában szeretne érdeklődni, az első alkalommal kérjük, hogy hozza magával:

·   az ellátást megállapító vagy elutasító határozatot, hatósági bizonyítványt, komplex minősítését,

·   szakértői bizottság szakvéleményét, vagy szakhatósági állásfoglalását,

·   személyes okmányait és iskolai/szakmai végzettségét igazoló iratait.

Szolgáltatások helyszínének elérhetősége:

Irodánk címeMunkatársainkElérhetőségek
1135 Budapest, Szegedi út 54.Bársony Emesebarsony.emese@szgyf.gov.hu 06-30/682-6371

További kérdéseivel kérjük, keresse (telefonon, e-mailben) a projekt munkatársait!