Munkavédelem és akadálymentes munkahelyi környezet

Az EU leginkább irányelveket, javaslatokat fogalmaz meg a munkahelyi környezet átalakításával kapcsolatban. Ezek kötelezőek a címzett tagállamok számára, de mégis más, mint például a határozatok, illetve a rendeletek. 
Habár az irányelv egy az európai politikák megvalósításához rendelkezésre álló jogi eszközök közül, egy olyan eszközről van szó, melyet elsősorban a nemzeti jogrendszerek harmonizálása céljából használnak. Meghatározza a kötelezően elvárt eredményt, de az államok szabadon választhatják meg az eléréshez szükséges eszközöket.
A megváltozott munkaképességű siket és nagyothalló személyek a munkavédelmi törvény értelmében sérülékeny csoportnak számítanak.
A siket és nagyothalló személyek foglalkoztatása kapcsán néhány kiemelten fontos irányelv van, melyet a munkahelyi környezet munkavédelmi szempontból történő átalakítás során figyelembe kell venni. A legfontosabb ezek közül nem más, mint a különböző biztonsági rendszerek, berendezések átalakítása oly módon, hogy az minden munkavállaló számára észlelhető és érthető legyen, egyértelmű utasítást adjon a követendő magatartásról. Ennek a megoldási lehetősége, hogy a jelzőhangokat fényjelzéssé kell átalakítani.

Ajánljuk:

 • Tanács 89/391/EGK irányelve a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.
 • Tanács 89/654/EGK irányelve az alapvető munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelményekről.
 • Tanács 89/655/EGK irányelve a munkavállalók által a munkahelyeken használt munkafelszerelés alapvető biztonsági, valamint egészségvédelmi követelményeiről.
 • Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatás és munkaadás során az egyenlő bánásmódra kialakított általános keretről.
 • 2012. évi I. törvény – Munka törvénykönyve
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • A fogyatékkal élő munkavállalók egészségvédelmének és biztonságának biztosítása (Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség) Letölthető: A fogyatékkal élő munkavállalók egészségvédelmének és biztonságának biztosítása
 • Ajánljuk az akadálymentesítés ügyében partnerünket, a REKORE Egyesületet (Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos Egyesülete).
  Elérhetőség: http://rekore.hu/hu/tagok.php Letölthető: Rehabilitációs szakmérnökök listája

Mire kell odafigyelni, ha siket vagy nagyothalló kollégával dolgozunk együtt?

Kattintson a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatása menüre!

További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk és vegye igénybe szolgáltatásainkat.

Kiemelten ajánlott szolgáltatásaink:

 • Helyszíni bejárás, munkakörök átvilágítása
 • Szaktanácsadás
 • Belső képzések lebonyolítása
 • Információs anyagok akadálymentesítése