Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának érdekeltségi rendszeréhez tartozó jogszabályok (Forrás: NRSZH, NFSZ, 2014):

 1. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) továbbá a 2014.03.15-től hatályos 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 2. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)
 3. 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról
 4. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)
 5. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 6. 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.)
 7. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)
 8. 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Met.)
 9. 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 10. 1997. évi LXXXI. törvény (Tny) a társadalombiztosítási nyugellátásokról
 11. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 12. 1998. évi LXXXIV. a családok támogatásáról (Cst.)
 13. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 14. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebt.)
 15. 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
 16. 2004. évi CXL. törvény (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 17. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.)
 18. 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.)  (Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.). Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 2007. évi LXXXIV. törvény 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34. § (2) bekezdésben említett kivétellel.)
 19. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo.tv.)
 20. 2011.évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
 21. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 22. 2011. évi. CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)
 23. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
 24. 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról[Mező]
 25. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 26. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
 27. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 28. 102/1995. (VIII.25.) a keresőképesség és keresőképtelenség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
 29. 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
 30. 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. végrehajtásáról
 31. 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. végrehajtásáról
 32. 217/1997. (XII.1) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról
 33. 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. végrehajtásáról
 34. 63/2006. (III.27.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 35. 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról (Hatályon kívül helyezte a 327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet. Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 321/2007. (XII.5.) rendelet 2011.december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34.§ (2) bekezdésben említett kivétellel.)
 36. 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
 37. 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
 38.  327/2011. (XII.29.) Korm. rendelete a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
 39. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
 40. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
 41. 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről ás az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 42. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 43. 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
 44. 256/2013.(VII.5.)  Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 45. 483/2013.(XII.17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 46. 494/2013.(XII.23.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről
 47. 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
 48. 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról
 49. 8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
 50. 33/2012. (XII.5.) NGM rendelet a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának, és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól.

Ha kérdése van vagy úgy érzi, hogy segítségre volna szüksége, akkor keressen minket és vegye igénybe szolgáltatásainkat:

Munkaerő-piaci szolgáltatásaink