Kitölthető formanyomtatványokat és önéletrajz mintákat az utolsó két pontban tudsz letölteni.

 

A munka világát érintő kiemelten fontos fogalmakat jelnyelvi verzióban elérhetsz központi oldalunkon.Ezen az oldalon ahhoz nyújtunk segítséget, hogy megismerjétek a munkaerőpiac témaköréhez kapcsolódóan a leggyakrabban használt fogalmak és kifejezések jelentését:

MUNKERŐ-PIACI FOGALOMTÁR I.  https://sinosz.hu/munkaero-piaci-fogalomtar/

MUNKERŐ-PIACI FOGALOMTÁR II. https://sinosz.hu/munkaero-piaci-fogalomtar-ii/

Akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és, aki

 • aki a törvény a) pontja szerint a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5. §-a szerint biztosított volt
 • keresőtevékenységet nem végez,
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Fontos, hogy a munkaadó által befizetésre kerülő rehabilitációs hozzájárulás szempontjából a fogyatékossági támogatásban részesülő személy is megváltozott munkaképességű személynek minősül.

A komplex minősítés során az egészségi állapotot vizsgálják. A komplex minősítés során szervrendszerenként, betegségcsoportonként állapítják meg az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét.

A komplex minősítés során állapítják meg azt, hogy valakinek az egészségi állapotának mértéke 60%-os vagy kisebb mértékű. Ez alapján sorolják be a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján meghatározott minősítési kategóriákba.

A komplex minősítést a rehabilitációs hatóság végzi a megváltozott munkaképességű személy kérelmére, és ennek eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.

Ahhoz, hogy valaki megváltozott munkaképességről hivatalos minősítést kapjon egy hivatalos eljárásban kell részt vennie, melyet komplex minősítésnek neveznek. Azért nevezik komplexnek a minősítést, mert nem csak az egészségügyi állapot, hanem a munkaerő-piaci és a szociális helyzet szempontjából is megvizsgálják az adott személy lehetőségeit és az elhelyezkedést akadályozó tényezőket.

A komplex minősítést igényelni kell, amihez ki kell tölteni egy formanyomtatványt. A nyomtatvány elérhető itt: http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/e2/24000/Kérelem-adatlap%20megváltozott%20munkaképességű%20személyek%20ellátása%20iránt.docx

A nyomtatvány kitöltését tájékoztató segíti:

http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/26/73000/Tájékoztató%20az%20Adatlap%20kitöltéséhez-megváltozott%20munkaképességű.pdf

 • Az első lépés a háziorvos felkeresése az eljárás megindításához, mivel a háziorvos által kiadott dokumentumokra szükség van a kérelem benyújtásához.
 • Fontos, hogy össze kell gyűjteni minden aktuális egészségi állapotról szóló orvosi papírt. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, akkor azokat szakrendelésen, szakrendeléseken be kell szerezni. Ez azért fontos, hogy az orvosszakértő teljes képet kapjon a kérelmező aktuális egészségi állapotáról.
 • Érdemes az eljárást megindítani már az orvosi papírok beszerzésével párhuzamosan.
 • Fontos, hogy minden kötelező melléklet kerüljön benyújtásra, mert ha valami hiányzik, akkor elhúzódhat az eljárás időtartama.
 • A kitöltés előtt gondold át, hogy hol és mit dolgoztál eddig, mert erre vonatkozóan is ki kell tölteni a nyomtatványt.
 • A minősítés lehet egy személyes vizsgálat, de lehet hogy a dokumentumok alapján történik majd és nem hívnak be.
 • A hatóság küldd neked értesítőt minden esetben írásban a komplex minősítés eredményéről. Ha a kapott eredménnyel nem értesz egyet, akkor adhatsz be fellebbezést az elsőfokú határozat ellen. A kiadott határozaton találsz tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről, de keresd bátran a SINOSZ Jogsegélyszolgálatát, mindenben segítenek majd.
 • A minősítést a kormányhivatalok járási hivatalai végzik. A megyeszékhely járási hivatalának Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya, Budapest és Pest megye vonatkozásában pedig a III. kerületi hivatalhoz tartozó Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály.
 • Elérhetőség: http://www.kormanyhivatal.hu/hu- külső honlap

Olyan egyénre szabott és több szakterület értékelési szempontjai alapján elkészített szakértői bizottsági összesítő vélemény kialakítása, amely az érintett személy egészségügyi állapotát, rehabilitálhatóságát, foglalkozási előzményeit, munkaerő-piaci helyzetét, adottságait, korlátait, foglalkozási rehabilitációs/orvosi/szociális szükségleteit, a rehabilitációt követő munkaerő-piaci esélyeit mérlegeli. Rehabilitálhatóság esetén komplex minősítés keretében meghatározza a rehabilitáció lehetséges irányait, a rehabilitációs szükségleteiket és a rehabilitációhoz szükséges időtartamot (max.36 hónap).

A komplex minősítésben a megmaradt egészségi állapot és a hasznosítható képességek, készségek feltárása történik egészségügyi, szociális és foglalkoztatási szempontból. A minősítés egy minimum 4 tagú bizottságból áll: 2 fő orvos-szakértő, 1 fő foglalkozási rehabilitációs szakértő és 1 fő szociális szakértő.

A rehabilitáció nélkül foglalkoztatható 60% feletti egészségi állapot
B1 foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható 50-60% közötti egészségi állapot
B2 egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 50- 60% közötti egészségi állapot
C1 tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy 30-50% közötti egészségi állapot
C2 egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt 30-50% közötti egészségi állapot
D csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló 30% alatti egészségi állapot
E egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes 1-30% közötti egészségi állapot

Forrás: NRSZH, 2014

A komplex minősítés elsősorban a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaihoz kapcsolódik, de a munkaerőpiacon a munkaadók számára is kedvezmények kapcsolódnak a minősítéssel rendelkező emberek foglalkoztatásához.

Ha valaki pénzbeli ellátást szeretne igényelni, akkor komplex minősítésen részt kell vennie. Ha a minősítés alapján valakinek 60%-os vagy kisebb mértékű egészségi állapotot állapítanak meg és a jogszabályban megtalálható egyéb feltételekkel is rendelkezik, akkor akár rehabilitációs ellátást vagy rokkantsági ellátást is kaphat.

A munkáltatók szempontjából is van előnye a komplex minősítés meglétének, mivel ha a munkáltató olyan személyt alkalmaz, aki megváltozott munkaképességű személy, akkor számos kedvezményben részesülhet.

Az akkreditált foglalkoztatóknál a munkavégzés egyik feltétele a komplex minősítés megléte.

A komplex minősítés megléte tehát azt eredményezheti, hogy nagyobb valószínűséggel tudsz olyan munkakörben elhelyezkedni, amely nem veszélyezteti a megmaradt egészségi állapotodat és a munkáltató is igazodik a meglévő munkaképességhez, esetleg felmerülő egyéni igényeidhez.

A rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, mint ellátástípusok megszűntek. Helyettük új, egységes ellátások kerültek bevezetésre.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultságnak 4 fő feltétele van. A megváltozott munkaképességű személyek ellátására az a kérelmező jogosult, akinek:

a) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű

b) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon vagy 10 éven belül legalább 2055 vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt

c) keresőtevékenységet nem végez

d) rendszeres pénzellátásban nem részesül

A törvény 2.§-nak 2. bekezdése alapján az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

 • aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és
 • a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy
 • aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy

A törvény (1) bekezdésének a) pontja szerinti biztosítási időbe be kell számítani

 • a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a Tbj. 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati időt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig megkötötték.

Új igénybejelentés, illetve felülvizsgálat esetén, a komplex minősítés keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően

 • rehabilitációs ellátásra jogosult a megváltozott munkaképességű személy, ha rehabilitálható
 • rokkantsági ellátásra jogosult a megváltozott munkaképességű személy, ha rehabilitációja nem javasolt.

Amennyiben rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg, ebben az esetben is rokkantsági ellátás kerül megállapításra.

Rehabilitációs járadékot már nem lehet megállapítani, azonban a rehabilitációra rendelkezésre álló időtartam lejártáig felülvizsgálat nélkül továbbfolyósításra kerül. A rehabilitációs járadékosok együttműködési kötelezettsége a rehabilitációs szakigazgatási szervvel áll fenn. Az ellátás megszűnése után az érintettek hivatalból történő felülvizsgálatára nem kerül sor. Az egészségkárosodás fennállása, továbbá a sikeretlen rehabilitáció esetén új igénybejelentéssel kell kezdeményezni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítását.

 • rehabilitációs ellátássá vagy rokkantsági ellátássá,
 • aki korábban rokkantsági nyugdíjas volt és betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, az ezután öregségi nyugellátást kap!
 • a rehabilitációs ellátás a foglalkoztatásra, rehabilitációra javasolt személy jövedelempótló ellátása,
 • a rokkantsági ellátás a foglalkoztatásra, rehabilitációra nem javasolt személy jövedelempótló ellátása.
 • az iskola befejezését követő 180 napon belül biztosítási jogosultságot kell szerezni, de a kérelem benyújtása előtt a megszakítás időtartama 30 napnál kevesebb volt
 • aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

Amennyiben a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet jogosultságot.

A rehabilitációs ellátás mértéke, összege az egészségi állapottól is függ.

 • havibér alkalmazása esetén 149 000 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 34 260 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 6860 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 857 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a megállapított garantált bérminimum havibér alkalmazása esetén bruttó 195 ezer forintra emelkedett.

2019. január 1-jétől

 • hetibér esetén 44 830 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 8 970 forint,
 • órabér eseten pedig legalább 1 121 forint

A bruttó összeg az adózás előtti összeget jelenti, a nettó összeg pedig az, amit kézhez kapsz a levonások után (adó, TB, nyugdíj). Amikor a munkaadó ajánlatot tesz a fizetés összegére, az mindig a bruttó összeget jelenti.

 • aki rehabilitálható, de egyéb szociális körülményei miatt ez nem javasolt és az öregségi nyugdíjig kevesebb, mint 5 éve van
 • aki tartós rehabilitációt igényel, de egyéb szociális körülményei miatt ez nem javasolt, és az öregségi nyugdíjig kevesebb, mint 5 éve van
 • aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható
 • aki önellátásra nem vagy csak segítséggel képes

A rokkantsági ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ.

A magasabb összegű családi pótlék folyósítása mellett lehet kereső tevékenységet folytatni. Amennyiben az ellátásban részesülő személy keresete három hónapon keresztül meghaladja a minimálbér összegét, akkor köteles azt 15 napon belül bejelenteni a területileg illetékes Kormányhivatalnál. Így a magasabb összegű családi pótlék folyósítását felfüggesztik. Ha azonban csökken a kereset, vagy megszűnik a kereső tevékenység, újra lehet kérni a magasabb összegű családi pótlék folyósítását, amit szintén a Kormányhivatalnál lehet újraindítani.

A rokkantsági ellátásban részesülő tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs szakigazgatási szervet, ha

 • a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy
 • keresőtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

A rehabilitációs ellátásban részesülő tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs szakigazgatási szervet, ha

 • az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,
 • keresőtevékenységet folytat, vagy
 • keresőtevékenysége megszűnt.

A keresőtevékenységről szóló értesítéssel egyidejűleg a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a munkaszerződés bemutatásával igazolja a munkaadó, foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint a munkaszerződés szerinti heti munkaidejét.

10 munkanapon belül kell értesíteni a rehabilitációs szakigazgatási szervet a keresőképtelenségről, vagy ha rendszeres pénzellátásban részesül.

 • aki 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve
 • aki 80 százalékos vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és részére nyugellátást, baleseti nyugellátást nem állapítottak meg

A járadék összege jelenleg 33.330 Ft/hó

Rokkantsági járadékot akkor is kaphat, ha

 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • az igénylő után családi pótlékot folyósítanak vagy
 • munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Nem kaphat rokkantsági járadékot

 • aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve.

A rokkantsági járadékra jogosult személy családi adókedvezményt kaphat.

A kedvezményt vagy a jogosult, vagy a vele közös háztartásban élő személyek közül egy fő veheti igénybe.

Mikortól állapítható meg?

Az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, de legkorábban annak hónapnak az első napjától, amikor a 18. életévét betöltötte.

Szükséges-e szolgálati idő a járadékra való jogosultsághoz?

A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen.

A rokkantsági járadékban részesülő utazási kedvezménye:

 • vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven az „Ellátottak utazási utalványa” alapján, évente 16-szor kedvezményes menetjegy
 • a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet igénybevétele

A rokkantsági járadék igénylésének módja:

Hova kell benyújtani az igényt?

 • A jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell benyújtani.
 • A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Hogyan?

 • K04 számú formanyomtatvány kitöltésével.

Ki adhatja be?

 • az igénylő vagy
 • meghatalmazottja
 • vagy törvényes képviselője

Mit kell mellékelni?

A háziorvosi véleményt, mely tartalmazza:

 • az egészségi állapotára,
 • gyógykezelésére,
 • rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat,
 • kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló”), és az
 • egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült.

Közölni kell az igénylő

 • azonosításához szükséges adatokat,
 • a társadalombiztosítási azonosító jelét, és
 • gondnokolt esetében mellékelni kell a gondnokrendelésről szóló határozatot.

Az igény elektronikus úton is előterjeszthető.

Igen, évenként öt munkanap pótszabadság jár, ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50% mértékű egészségkárosodást állapított meg. 2013. augusztus 1-től annak is, aki fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult.

2018-tól annak is jár, aki megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül (rehabilitációs ellátárás vagy rokkantsági ellátást).

A megváltozott munkaképességű személyek számára több lehetőség áll rendelkezésére, mint bárki másnak. Lehet akkreditált foglalkoztatóknál, melyek kifejezetten megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak, de természetesen lehet a nyílt munkaerőpiacon aktív munkáltatóknál is elhelyezkedni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárhol, ahol a munkáltató a képességeinek, egészségi állapotnak megfelelő munkakört tud biztosítani, figyelembe véve az esetleges valós korlátozó tényezőket.

Az álláskeresést több csatornán érdemes végezni. Az ismeretségen túl érdemes figyelemmel kísérni a különböző állásportálok hirdetéseit, illetve felvenni a kapcsolatot a Kormányhivatalok kerületi vagy járási hivatalainak Foglalkoztatási Osztályaival is a kapcsolatot (ezek a régi munkaügyi hivatalok).

Érdemes a magán munkaközvetítő vállalkozások honlapjait is figyelemmel kísérni, ahol a keresett foglalkozás/foglalkozások kínálata megtalálható. Vannak olyan magán munkaközvetítő vállalkozások és civil szervezetek, akik a speciálisan megváltozott munkaképességű álláskeresőknek és az őket foglalkoztató munkáltatóknak nyújtanak állásközvetítést és szolgáltatásokat az álláskeresés során. Magán munkaközvetítők és állásportálok:

 • Careerjet: http://www.careerjet.hu
 • Indeed: http://hu.indeed.com
 • Jooble: http://jooble.hu
 • Jobinfo: http://www.jobinfo.hu
 • Kelly Services: http://kellyservices.hu/hu/huHome/
 • Personnel: http://www.personnel.hu
 • Profession: http://www.profession.hu/
 • Jobmonitor: http://www.jobmonitor.hu/allasok_munkak_funkcio_szerint
 • Workforce: http://www.workforce.hu/
 • Trenkwalder: https://www.trenkwalder.com/hu/
 • Workline: http://workline.hu/
 • Workania: http://www.workania.hu/

Megpróbálhatsz közvetlenül a kiszemelt munkaadó honlapján is nézelődni, rengeteg cégnek ma már saját karrieroldala van, pl.:

https://karrier.recruito.net/decathlon/

https://www.auchan.hu/allas

Érdemes olyan kifejezetten megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyekre specializálódott szolgáltatókat is felkeresni, akik tudnak támogatni az elhelyezkedésben. A legtöbb esetben ezek támogatása teljesen ingyenes számodra. Ezek a szakemberek nem csak a munkakeresésben tudnak segítséget nyújtani, de a munkára történő felkészítést is támogatják olyan szolgáltatásokkal, melyeknek célja az, hogy az érintettek alkalmassá váljanak a képességeikkel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatásra, elérve akár a nyílt munkaerőpiacot is. Ilyen szolgáltató Magyarországon a SINOSZ Akadályugrás is, amely egyedülálló siket és nagyothalló emberek számára biztosított szolgáltatásaival. Keress meg minket bátran!

Az állásajánlatainkat a következő link alatt érheted el: https://akadalyugras.hu/allasajanlatok/

A védett tulajdonságaink olyan jellemzők, amelyek miatt hátrányos helyzetbe kerülhetünk a mindennapi életben. Ha valaki védett tulajdonsága miatt indokolatlanul kerül hátrányos helyzetbe azt negatív diszkriminációnak nevezzük, melyet a törvény tilt.

Védett tulajdonságaink a következők pl. valakinek a neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása.

Ezen az oldalon el tudod készíteni az önéletrajzodat: http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html

Miután minden adatodat beírtad, letöltheted a számítógépedre és ki is nyomtathatod az elkészült önéletrajzodat

Letölthető önéletrajz minták:

Önéletrajz sablon

Europass önéletrajz minta 1.

Europass önéletrajz minta 2.

 

Nyilatkozat a komplex minősítéshez

Igénybejentés adatlap

Tájékoztató az adatlaphoz

1. pótlap – biztosítási idő

2. pótlap – kiegészítő adatok

Orvosi beutaló – FOB – munkaképességről

Orvosi beutaló – súlyos fogyatékosság